Trädgård

Vårt kunskapsområde inom trädgård är brett.
Allt från växtkunskap, växtodling, färg- och formlära,
trädgårdsanläggning, trädgårdsskötsel, växtnäring,
markkemi, markfysik, växtskydd, plantskoleskötsel, beskärning, växthusodling, krukväxter m.m.