Rabattritning

- Ritad i skala 1:50 och i färg
- Tillhörande växtlista med svenska och latinska namn, växtantal,
  c/c-avstånd (planteringsavstånd)
- Alla växter presenteras i färgbilder och med infotext
- Allt material sätts i en pärm märkt med kundnamn och
  fastighetsbeteckning
- En halvtimmes konsultation* m.m. ingår (se nedan)

Planritning

- Ritad i skala 1:100 och handcolorerad
- Ritningen visar trädgårdsgångar, uteplatser, rabatter, gräsmattor,
  byggnader och trädgårdstillbehör, namn på träd och
  markstensmaterial anges
- 5 trädgårdsrum ritas in på planritningen t.ex. Entré, Oas
- Planritning, växt- och materiallistor samt broschyrer sätts i en
  pärm märkt med kundnamn och fastighetsbeteckning
- En timmes konsultation* m.m. ingår (se nedan)

Helhetslösning

- Planritning & Rabattritning (se ovan)
- Detaljritningar med färgbildscollage över växt- och stenmaterial
  samt trädgårdstillbehör
- Samlingsväxtlista, materiallista, broschyrer m.m.
- Fotodokumentation
- Allt material sätts i en pärm märkt med kundnamn och
  fastighetsbeteckning
- En timmes konsultation* m.m. ingår (se nedan)

* konsultation m.m. som ingår

- Projektet inleds med ett kundbesök av två trädgårdsdesigners
- Därefter görs inmätning av befintliga förhållanden och en
  grovskiss tas fram
- Denna dokumentation ligger till grund för vårt ritningsarbete
  hemma på kontoret
- En grundritning mailas/skickas till kund och när den godkänts kan
  arbetet fortsätta
- Trädgårdsritning samt pärminnehåll presenteras